page_banner

Aħbarijiet

BASF biex tnaqqas 2500-aktar pożizzjonijiet globalment;jistenna li jiffranka l-ispejjeż

BASF SE ħabbret miżuri konkreti ta' iffrankar fl-ispejjeż ffukati fuq l-Ewropa kif ukoll miżuri biex jadattaw l-istrutturi tal-produzzjoni fis-sit ta' Verbund f'Ludwigshafen (fl-istampa/ritratt tal-fajl).Globalment, il-miżuri huma mistennija li jnaqqsu madwar 2,600 pożizzjoni.

LUDWIGSHAFEN, IL-ĠERMANJA: Dr Martin Brudermuller, Chairman, Bord tad-Diretturi Eżekuttivi, BASF SE fil-preżentazzjoni riċenti tar-riżultati tal-kumpanija ħabbar miżuri konkreti ta 'ffrankar ta' spejjeż ffukati fuq l-Ewropa kif ukoll miżuri biex jadattaw l-istrutturi ta 'produzzjoni fis-sit ta' Verbund f'Ludwigshafen.

"Il-kompetittività tal-Ewropa qed tbati dejjem aktar minn regolamentazzjoni żejda, proċessi ta' permessi bil-mod u burokratiċi, u b'mod partikolari, spejjeż għoljin għall-biċċa l-kbira tal-fatturi ta' input tal-produzzjoni," qal Brudermuller.“Dan kollu diġà xekkel it-tkabbir tas-suq fl-Ewropa meta mqabbel ma’ reġjuni oħra.Prezzijiet għoljin tal-enerġija issa qed ipoġġu piż addizzjonali fuq il-profittabbiltà u l-kompetittività fl-Ewropa.”

Iffrankar fl-ispejjeż annwali ta’ aktar minn €500 miljun sal-aħħar tal-2024

Il-programm tal-iffrankar tal-ispejjeż, li se jiġi implimentat fl-2023 u l-2024, jiffoka fuq id-drittar tal-istrutturi tal-ispejjeż tal-BASF fl-Ewropa, u partikolarment fil-Ġermanja, biex jirrifletti l-kundizzjonijiet ta' qafas mibdula.
Mat-tlestija, il-programm mistenni jiġġenera ffrankar annwali ta’ aktar minn €500 miljun f’oqsma mhux ta’ produzzjoni, jiġifieri fid-diviżjonijiet tas-servizz, tal-operat u tar-riċerka u żvilupp (R&D) kif ukoll fiċ-ċentru korporattiv.Madwar nofs l-iffrankar tal-ispejjeż huwa mistenni li jsir fis-sit ta’ Ludwigshafen.

Il-miżuri taħt il-programm jinkludu l-ġbir konsistenti tas-servizzi f'ċentri, is-simplifikazzjoni tal-istrutturi fil-ġestjoni diviżjonali, id-drittijiet ta' servizzi tan-negozju kif ukoll iż-żieda tal-effiċjenza tal-attivitajiet ta' R&D.Globalment, il-miżuri huma mistennija li jkollhom effett nett fuq madwar 2,600 pożizzjoni;din iċ-ċifra tinkludi l-ħolqien ta' pożizzjonijiet ġodda, b'mod partikolari fiċ-ċentri.

L-adattamenti għall-istrutturi tal-Verbund f'Ludwigshafen huma mistennija jnaqqsu l-ispejjeż fissi b'aktar minn €200 miljun fis-sena sal-aħħar tal-2026

Minbarra l-programm ta’ ffrankar ta’ spejjeż, BASF qed timplimenta wkoll miżuri strutturali biex is-sit ta’ Ludwigshafen ikun mgħammar aħjar għall-kompetizzjoni li qed tintensifika fit-tul.

Matul ix-xhur li għaddew, il-kumpanija wettqet analiżi bir-reqqa tal-istrutturi Verbund tagħha f'Ludwigshafen.Dan wera kif tiġi żgurata l-kontinwità ta’ negozji profittabbli filwaqt li jsiru l-adattamenti meħtieġa.Ħarsa ġenerali lejn il-bidliet ewlenin fis-sit ta' Ludwigshafen:

- Għeluq tal-impjant tal-caprolactam, wieħed miż-żewġ impjanti tal-ammonja u faċilitajiet assoċjati tal-fertilizzanti: Il-kapaċità tal-impjant tal-caprolactam ta’ BASF f’Antwerp, il-Belġju, hija biżżejjed biex taqdi d-domanda tas-suq captive u merkantili fl-Ewropa 'l quddiem.

Prodotti b'valur miżjud għoli, bħal amini standard u speċjali u n-negozju Adblue®, mhux se jkunu affettwati u se jkomplu jiġu fornuti permezz tat-tieni impjant tal-ammonja fis-sit ta 'Ludwigshafen.
- Tnaqqis tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-aċidu adipiku u l-għeluq tal-impjanti għaċ-ċikloeżanol u ċikloeżanone kif ukoll ir-rimi tas-soda: Il-produzzjoni tal-aċidu adipiku fl-impriża konġunta ma’ Domo f’Chalampé, Franza, se tibqa’ l-istess u għandha kapaċità suffiċjenti – fl-ambjent tas-suq mibdul – li jfornu n-negozju fl-Ewropa.

Cyclohexanol u cyclohexanone huma prekursuri għall-aċidu adipiku;l-impjant tal-irmied tas-soda juża prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-aċidu adipiku.BASF se tkompli topera l-impjanti tal-produzzjoni tal-poliamide 6.6 f'Ludwigshafen, li jeħtieġu l-aċidu adipiku bħala prekursur.

- Għeluq tal-impjant tat-TDI u tal-impjanti prekursuri għal DNT u TDA: Id-domanda għal TDI żviluppat biss b'mod dgħajjef ħafna speċjalment fl-Ewropa, fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika u kienet ferm inqas mill-aspettattivi.Il-kumpless tat-TDI f'Ludwigshafen ma ġiex utilizzat biżżejjed u ma laħaqx l-aspettattivi f'termini ta' prestazzjoni ekonomika.
Din is-sitwazzjoni kompliet marret għall-agħar b'żieda qawwija fl-ispejjeż tal-enerġija u tal-utilità.Il-klijenti Ewropej ta' BASF se jkomplu jiġu fornuti b'mod affidabbli bit-TDI min-netwerk ta' produzzjoni globali ta' BASF b'impjanti f'Geismar, Louisiana;Yeosu, il-Korea t'Isfel;u Shanghai, iċ-Ċina.

B'kollox, 10 fil-mija tal-valur tas-sostituzzjoni tal-assi fis-sit se jiġu affettwati mill-adattament tal-istrutturi Verbund - u x'aktarx madwar 700 pożizzjoni fil-produzzjoni.Brudermuller saħaq:
“Aħna kunfidenti ħafna li se nkunu nistgħu noffru l-biċċa l-kbira tal-impjegati milquta impjieg fi impjanti oħra.Huwa ferm fl-interess tal-kumpanija li żżomm l-esperjenza wiesgħa tagħhom, speċjalment peress li hemm postijiet vakanti u ħafna kollegi se jirtiraw fil-ftit snin li ġejjin.”

Il-miżuri se jiġu implimentati pass pass sal-aħħar tal-2026 u mistennija jnaqqsu l-ispejjeż fissi b’aktar minn €200 miljun fis-sena.

Il-bidliet strutturali se jwasslu wkoll għal tnaqqis sinifikanti fid-domanda għall-enerġija u l-gass naturali fis-sit ta’ Ludwigshafen.Konsegwentement, l-emissjonijiet tas-CO2 f'Ludwigshafen se jitnaqqsu b'madwar 0.9 miljun tunnellata metrika fis-sena.Dan jikkorrispondi għal tnaqqis ta' madwar 4 fil-mija fl-emissjonijiet globali tas-CO2 tal-BASF.

"Irridu niżviluppaw Ludwigshafen fis-sit ewlieni tal-produzzjoni kimika b'emissjonijiet baxxi fl-Ewropa," qal Brudermuller.BASF għandha l-għan li tiżgura provvisti akbar ta’ enerġija rinnovabbli għas-sit ta’ Ludwigshafen.Il-kumpanija qed tippjana li tagħmel użu minn pompi tas-sħana u modi aktar nodfa kif tiġġenera l-fwar.Barra minn hekk, għandhom jiġu implimentati teknoloġiji ġodda mingħajr CO2, bħall-elettroliżi tal-ilma biex tipproduċi l-idroġenu.

Barra minn hekk, bil-prijoritajiet tal-kumpanija għall-użu ta’ flus kontanti u fid-dawl tal-bidliet profondi fl-ekonomija globali matul l-2022, il-Bord tad-Diretturi Eżekuttivi ta’ BASF SE iddeċieda li jtemm il-programm ta’ xiri ta’ ishma qabel iż-żmien skedat.Il-programm ta’ xiri ta’ ishma kien maħsub biex jilħaq volum sa €3 biljun u jiġi konkluż sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru, 2023.


Ħin tal-post: Mar-20-2023